Dedinský detský fašiangový karneval

Fašiangový školský ples

Foto z akcie sa pripravuje

Lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.stupňa

Foto z akcie sa pripravuje
Tento rok sme absolvovali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Ski Čertov. Boli sme ubytovaní v chate Alpina. Je to staršia chata, v ktorej je 6 izieb. Strava nám chutila a cez voľný čas bola veľká sranda. Každý deň sme chodili na 5 hodín na svah. Pre niektorých to bolo veľa, pre niektorých málo. Ale na konci týždňa mali dosť všetci. Skúsenejší lyžiari sa zdokonalili a nelyžiari sa naučili lyžovať. Bolo tam super.

Kultúrno-vzdelávací program "Zneužívanie moci"

Foto z akcie sa pripravuje

Majster školy v basketbale

Foto z akcie sa pripravuje
Celkové výsledky turnaja:
1.miesto
9A
skóre 92 : 27
6 bodov
2.miesto
8A
skóre 85 : 23
6 bodov
3.miesto
7A
skóre 69 : 42
6 bodov
4.miesto
6A
skóre 10 : 124
2 bodov

Výsledky jednotlivých zápasov:
5AB - 6A
6 : 0
7A - 8A
10 : 27
9A - 5AB
23 : 4
6A - 7A
0 : 32
8A - 9A
10 : 13
5AB - 7A
8 : 33
7A - 9A
17 : 15
6A - 8A
0 : 38
5AB - 8A
0 : 10 kontumačne
6A - 9A
0 : 54

.

Vianočné medzitriedne trhy

Foto z akcie sa pripravuje

 

Vianočná akadémia

Foto z akcie sa pripravuje
V nedeľu 18.decembra 2011 sa kultúrny dom v Podolí naplnil do posledného miestečka. A prečo? Nuž rodičia i obyvatelia našej aj okolitých obcí boli zvedaví, čože si to naše deti pre nich pripravili za vystúpenia.
Celý december žiaci ostávali po poobediach a so svojimi triednymi učiteľmi nacvičovali na Vianočnú akadémiu. Škola okrem učenia žila v decembri prípravami na túto akciu, z tried sa ozývali spevy, básne, tance. Na akadémii sa prezentovala každá trieda a všetkým záležalo, aby sa ukázali v dobrom svetle. Vo štvrtok sme mali generálku na mikrofóny a v piatok sa doladili posledné maličkosti. Akadémiu moderovali Eliška Trpíšková a Stanka Klčová.
A s akými číslami prispeli jednotlivé triedy do programu?

1. 4A - pieseň Hviezdy na nebi
2. 1AB - pásmo „Zatúlaná vločka“
3. 6A - moderný tanec na pieseň Lasy song – Bruno Mars
4. 3A - príbeh „Darček menom láska“, vinšovačky, pesničky
5. 9A - zumba (tanec celej triedy)
6. 2A - scénka O zvieratkách
7. 7A - básničky, pieseň Tichá noc, vinšovačka
8. 5B - báseň, vianočná reklama na šetrenie energiou
9. 5A - Vianočná scénka (kresťanská)
10. Tanečný krúžok – zumba
11. 8A - moderný tanec LMFAO – Party Rock
12. 8A - Hallelujah (5 dievčat)

Na záver p.riaditeľka poďakovala žiakom aj triednym učiteľom za výborné vystúpenia a prácu naviac a popriala všetkým príjemné vianočné sviatky plné lásky, porozumenia a spokojnosti.

Vianočný turnaj v malom futbale

Foto z akcie sa pripravuje
Celkové výsledky turnaja:
1.miesto
9A
skóre 9 : 1
12 bodov
2.miesto
7A
skóre 17 : 2
9 bodov
3.miesto
5.AB
skóre 10 : 7
6 bodov
4.miesto
6A
skóre 5 : 17
0 bodov

Výsledky jednotlivých zápasov:
5AB - 6A
6 : 0 (4 : 0)
7A - 8A
3 : 0 kontumačne
9A - 5AB
3 : 0 (1 : 0)
6A - 7A
1 : 10 (0 : 5)
8A - 9A
0 : 3 kontumačne
5AB - 7A
1 : 4 (0 : 0)
6A - 8A
3 : 0 kontumačne
7A - 9A
0 : 0, na penalty 0 : 1
5AB - 8A
3 : 0 kontumačne
6A - 9A
1 : 3 (0 : 3)


Najlepší strelci:

 

 

Ako privítali Mikuláša prvostupniari
a
ako sa s ním zahrali druhostupniari

Foto z akcie sa pripravujeFoto z akcie sa pripravuje
6.december bol aj na našej škole poznamenaný príchodom Mikuláša spolu s jeho doprovodom - 3 nežnými anjelmi a dvoma roztopašnými a strašidelnými čertami.
Cez 3. vyučovaciu hodinu zrazu zaznel v školskom rozhlase prenikavý cinkot kovového zvončeka. A to bol pokyn, že sa k nám niekto blíži. Deti z tried prvého stupňa prišli príchodiaceho pohľadať na dolnú chodbu. Ale našli len moderátorky zo žiackeho parlamentu, ktoré ich privítali. Spolu potom zavolali Mikuláša a ten si zase zavolal svoj ansámbel. Čertiská teda ale medzi decákmi narobili riadnu šarapatu. Mikuláš ich však upokojil a deti požiadal, aby ukázali, čo vedia. Každá trieda sa niečím predviedla - hlavne básňami a piesňami o Mikulášovi. Bolo že to spevu. Všetky si zaslúžili mikulášsky balíček, ktorý zabezpečila Rada rodičov a hlavne p. predsedkyňa Katka Likavčanová so svojou rodinou, za čo im patrí vďaka našich detičiek.
Po veľkej prestávke začala akcia ja pre druhostupniarov. Všetci sa presťahovali do telocvične, kde ich už čakal žiacky parlament, ktorý mal pre ne pripravenú akciu MIKULÁŠKE HRY. Išlo o osem-kolovú medzitriednu súťaž, ktorá bola plná úloh pre jednotlivcov z tried, páry, trojice, ba do niektorých súťaží sa museli zapojiť aj celé triedy. Mikuláš rozhodoval, čerti kazili súťaže a anjeli to zas naprávali a tiež pomáhali pri výbere súťažiacich. Žiacky parlament s pani riaditeľkou všetko chystali a organizovali. A v akých súťažiach sme súperili?
   • Ako nám chutí čokoládový Mikuláš - súťažili jednotlivci
   • Mikulášske kolečko - súťaž pre celé triedy
   • Skoky vo vreciach s anjelom - súťažili jednotlivci
   • Aké ťažké je rozpučiť balón, keď je na ňom nakreslený Mikuláš - súťažili páry dievča-chlapec
   • Slová z mikulášskej partičky - jeden napodobňoval, hádala celá trieda
   • Kŕmiť zvery zakázané - pre dvojice
   • Mikulášske okienka - súťažilo 7 dvojíc z každej triedy (skoro celé triedy, 14 súťažiacich)
   • Trať plná mikulášskych záludností - súťažili trojice - 5 úloh (hádanka, spev, tanec, vtip, napodobňovanie triedneho uč.)

Súťaženie bolo zábavné a trvalo nám viac ako 3 vyučovacie hodiny, ani sme nezbadali pri plnení úloh, ako plynie čas.
Nešlo o výhry, ale o srandu. Napriek tomu sme výhercov odmenili peňažnou odmenou do triedneho fondu: 1.miesto - 20€ - 7.A, 2.miesto - 15€ - 9.A, 3.miesto - 10 € - 8.A. Nakoniec boli všetky deti obdarené balíčkami od rodičovského združenia.

Ďakujeme aj firme LEAF Slovakia Levice, ktorá našu akciu podporila plnou škatuľou cukríkov po 3 krabičky na každé dieťa.

Regionálna súťaž v streľbe na sklopné terče (tzv. potkany)
Fotoalbum
 • akciu pripravil Mgr. Eugen Schreiber - vedúci streleckého krúžku
 • konala sa v piatok 25.11.2011 poobede o 14.00 v podolskej telocvični
 • boli pozvané okolité školy, kde žiaci strieľajú
 • zúčastnilo sa 19 detí zo 4 škôl - Podolie, Kočovce, Stará Turá, Horná Streda
 • porota: Peter Milata rozhodca 1.triedy Stará Turá, Mgr. Eva Puchá Kočovce
 • strieľalo sa na čas a počet zostrelení "potkanov", systém postupu vyraďovaním
 • vyhrali tí najlepší ostrostrelci, naša škola ich ocenila peknými darčekmi a diplomami
Výsledky streľby:

 

Integrované tematické vyučovanie
FotoalbumFotoalbum
 • žiaci 1. st. ho absolvovali v utorok 22.11.2011 v rozsahu 4 vyučovacie hodiny
 • žiaci 2.st. sa zábavne učili v stredu 23.11.2011 v rozsahu 5 vyučovacích hodín
 • v tieto dni u nás nezvonilo
 • učenie bolo tvorivé, zábavné, bez stresov
 • vyučujúci mali pre nás pripravených množstvo aktivít
 • prehľad tém 1.dňa ITV u nás nájdete v odkaze Predmety

 

Beseda - "Efektívne učenie"

V pondelok 21.novembra do Základnej školy Podolie prišli dve pracovníčky z pedagogicko-psychologickej poradne, aby sa s nami porozprávali o tom, ako sa máme správne učiť, kedy si toho viac zapamätáme a o koľkej by sme mali chodiť spávať. Rozprávali nám aj o tom, že ráno by sme mali mozgu dodávať jedlo, tekutiny a kyslík. Potom sme si urobili krivku, aby sme videli, kedy máme veľa energie a kedy sme ustatí a ospalí. Veľmi sa mi táto hodina páčila a dozvedela som sa ďalšie nové a zaujímavé informácie.

Terézia Porubská, 5.A

Divadelné predstavenie Aladinova čarovná lampa

Fotoalbum
V utorok 15. novembra 2011 zavítalo do našej dediny Divadlo bez opony z Banskej Bystrice. V kultúrnom dome pre nás zahrali rozprávku Aladinova čarovná lampa. Žiaci boli z vystúpenia nadšení, hoci väčšina sa radovala z toho, že im odpadla 4. a 5. vyučovacia hodina. Smiech sa ozýval každú chvíľu spolu s búrlivým potleskom. Klasická rozprávka bola „okorenená“ viacerými aktuálnymi témami a modernými slovami. Nakoniec sa všetko, ako to už v takýchto dielach býva, skončilo dobre a žiaci sa v dobrej nálade vrátili do školy. Dúfajme, že k nám chlapci z tohto divadla prídu aj na budúci rok.

Terézia Križáková, 8.A

Exkurzie, výlety, akcie za hranicami Podolia

Fotoalbum

Exkurzia do Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom - ŠKD2, p. vych. Zlatica Lagová. Deti si pozreli stálu expozíciu venovanú histórii Nového Mesta a okolia, jeho kultúre a tradíciám, členenú na jednotlivé časti venované archeológii, histórii, etnografii a dejinám remeselníckych cechov v Novom Meste a okolí.
9.februára 2012
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.st. - skicentrum Čertov, Lazy pod Makytou. Vedúci LV - Mgr. Ľuboš Čičala, inštruktori - Mgr. Monika Gahérová, Mgr. Miriam Hanzlíková.
29.1. - 3.2.2012
Turistický výlet krúžku Mladí záchranári zameraný na kŕmenie zvierat v zimnom období. Čas trvania: 10.00 hod. - 15.00 hod. Akciu pripravila vedúca krúžku Mgr. Karin Kusovská.
21.januára 2012
Fyzikálno-dejepisná exkurzia: Dubnica nad Váhom.
Cieľ exkurzie: Žiaci 9.A a pár žiačok z 8.A triedy sa zúčastnilo na interaktívnej putovnej výstave "Energia 3. tisícročia" pod záštitou neinvestičnej organizácie Ekofond, kde sa dozvedeli o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch, sami si odskúšali, koľko energie treba na rozsvietenie žiarovky bicyklom, porovnali výkon a spotrebu klasickej a úspornej žiarovky, videli fungujúci parný stroj a Stirlingov motor, tepelný motor, plnili rôzne úlohy a diskutovali s lektorkou.
A keď už sme boli v Dubnici, pozreli sme si aj novo-zrekonštruovaný Dubnický kaštieľ, vypočuli sme si trochu z histórie kaštieľa, prezreli sme si expozície skla, obrazov, ale aj historického zariadenia kaštieľa.
Exkurziu pripravili a žiakov sprevádzali vyučujúci: RNDr. Janka Schreiberová (M-F-Inf) a Mgr. Eugen Schreiber (M-Ov-Aj).
13.decembra 2011
Turistický výlet: Zdravý výstup - krúžku Mladí záchranári
Smer: Podolie, Plešivec, Čachtický hrad a späť. Čas trvania: 9.00 hod. - 17.00 hod. Akciu pripravila vedúca krúžku Mgr. Karin Kusovská.
12.novembra 2011
Literárno-dejepisná exkurzia: Madunice, Dobrá Voda, Modra.
Cieľ exkurzie: Žiaci 7.A a 8.A triedy (spolu 43 žiakov) sa oboznámili so životom a tvorbou významných slovenských národovcov Jána Hollého a Ľudovíta Štúra. Zároveň si pozreli miesta v pamätných izbách, kde žili a tvorili, a taktiež dokumentačný a literárny materiál z ich tvorby a života. Žiaci boli na exkurziu pripravení, na pamätných miestach vystúpili s referátmi - Lucia Masárová: Život a tvorba Jána Hollého (v Maduniciach) a Stanka Klčová: Život a tvorba Ľudovíta Štúra (v Modre).
Exkurziu pripravili a žiakov sprevádzali vyučujúci: PaedDr. Ľubomír Kiko (S-D) a Mgr. Bohumil Čechvala (S-D).
27.októbra 2011
Exkurzia do Čachtickej pekárne GEVIS - ŠKD2, p. vych. Zlatica Lagová
27.októbra 2011
Bicyklový výlet krúžku Mladí záchranári zameraný na dopravnú výchovu. Smer: Podolie, Pobedím, Horná Streda, Brunovce, Lúka a späť. Čas trvania: 9.00 hod. - 17.00 hod. Akciu pripravila vedúca krúžku Mgr. Karin Kusovská.
15.októbra.2011

Vitamínový deň
Fotoalbum
Posledný deň pred jesennými prázdninami sme si spoločne s deťmi 1.stupňa spríjemnili akciou, ktorá sa konala v školskej telocvični. Porozprávali sme sa o tom, aké dôležité je v sychravom jesennom počasí jesť veľa vitamínov. Ukázali sme si aj zábavné úlohy, kde najdôležitejšie bolo ovocie alebo zelenina. Deti v zmiešaných skupinách vytvárali z papiera misu s ovocím, lúštili tajničku, prenášali jablká na lyžičkách, so zaviazanými očami zisťovali podľa chuti i hmatu, o aké ide ovocie či zeleninu. Medzi jednotlivými úlohami sme si zacvičili a zaspievali. Na záver sme si pochutnali na sladučkých jabĺčkach a posilnení dávkou vitamínov sme sa rozišli na prázdniny.

 

Šarkaniáda

Fotoalbum

"Šarkan letí, šarkan letí,
za ním chlapci, za ním deti
a všetci sa hrnú von,
vykrikujú, robia zhon."

***

Vo štvrtok 29.septembra sa vyrojili naše deťúrence zo školičky na cvičné ihrisko so svojimi doma vyrobenými alebo kúpenými
pestrofarebnými šarkanmi. Nuž i pokúsili sa, aby im vzlietli čo najvyššie. A veruže sa im mnohým podarilo svojich šarkanov
k nebu poslať. Pozrite si fotky z našej jesennej miniakcie púčťania šarkanov.

 

Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu

Fotoalbum
 • Prvá veľká akcia tohto školského roka prebehla v stredu 21.septembra.
 • Počasie nám prialo a taktiež športové šťastie tým najlepším.
 • Akciu mal na starosti p. uč. Čičala, výdatne mu pomáhali všetci triedni i netriedni učitelia.
 • Žiaci 1. stupňa nastúpili v cvičebných úboroch už o desiatej - 3. a 4. vyučovaciu hodinu.
 • Bolo veľmi málo detí, ktoré nebežali, väčšina sa usilovala trať zvládnuť.
 • Žiaci 2. stupňa nastúpili pred 12-ou hodinou - 5. a 6. vyučovaciu hodinu.
 • V niektorých kategóriách bola sila súťažiacich. Boli však aj takí, čo sa ospravedlnenkami rodičov snažili z behu uliať.
  Svedčí to o lenivosti a pohodlnosti niektorých žiakov.
 • V niektorých kategóriách prebehli tvrdé boje.
 • Zvíťazili ozaj tí najlepší. Získali vecné ceny a diplomy.
 • Všetkým víťazom blahoželáme a všetkým, ktorí to nevzdali taktiež vyslovujeme uznanie.
 • Zažili sme krásnu akciu a mnohí ukázali športového ducha pri zápolení.
 • Povzbudzovanie bolo tiež vynikajúce, hlavne keď išlo do tuhého.
A tu sú výsledky jednotlivých kategórií:

Školenia našich zamestnancov v šk.r. 2011/12


od 21.3.2009 Mgr. Miroslava Jacolová
Mgr. Miriam Hanzlíková
8-semestrálne štúdium anglického jazyka - projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v cudzích jazykoch ŠPÚ Bratislava
od 29.10.2009 Mgr. Renáta Trpíšková 3 moduly projektu Modernizácia vzdelávania na základných školách (vlani absolvovali 1.modul, v tomto šk.r. 2.modul) - hotové, píše sa záverečná práca ŠPÚ Bratislava
od 29.10.2009 Mgr. Eugen Schreiber
tretí modul projektu Modernizácia vzdelávania na základných školách - 26.9.2011, 10.10.2011, 24.10.2011, 14.11.2011, 28.11.2011 ŠPÚ Bratislava
16.8.2011 RNDr. Janka Schreiberová Infoseminár k rezortnému informačnému systému RIS ÚIPŠ Bratislava
2011/12 RNDr. Janka Schreiberová Aktívy riaditeľov - 26.8., 16.11., 18.1., SŠÚ Nové Mesto n.V.
14.9.2011 Ing. Danka Barníková Seminár - Odmeňovanie zamestnancov v školstve RVC Trenčín
20.9.2011 Ing. Danka Barníková Seminár - Vypĺňanie tlačív ku konsolidácii RVC Trenčín
22.9.,13.10.2011 Mgr. Ľubomír Čičala Porady telocvikárov CVČ Nové Mesto n.V.
23.9.2011 RNDr. Janka Schreiberová
Ing. Danka Barníková
Seminár k veľkej novele Zákonníka práce RVC Trenčín
23.9.2011 Mgr. Renáta Trpíšková
Mgr. Miroslava Jacolová
Interaktívna hodina - digitálna učebnica ???
29.9.2011 RNDr. Janka Schreiberová Seminár - Štandardy web stránky obce, mesta, školy,... RVC Trenčín
11.10.2011 Mgr. Eugen Schreiber

Porada k dvojdňovému súčinnostnému cvičeniu Pelikán 2011 s námetom havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach

OÚ Trenčín
13.-16.10.2011 PaedDr. Ľubomír Kiko Seminár - Inakosť našich dejín a prítomnosť našej minulosti Spiš-Levoča
22.10.2011 Mgr. Danka Rosinská Vzdelávanie Výchova umením pre 8.roč. Leopoldov
25.10.2011 RNDr. Janka Schreiberová
Mgr. Monika Gahérová
Mgr. Eugen Schreiber
Microsoft Roadshow - prezentácia nášho mikrorpojektu v časti "Dobrá prax škôl" Edea, Bratislava
16.11.2011 všetci učitelia Vlastný kurz - Práca s interaktívnou MIMIO tabuľou lektor - náš učiteľ Mgr.Eugen Schreiber
7.12.2011 RNDr. Janka Schreiberová
Ing. Danka Barníková
Seminár - novela zákona o pedagogických zamestnancoch Národný ústav celoživotného
vzdelávania
8.2.2012 Mgr. Bohumil Čechvala Konferencia odborov na úrovni okresu OZ, p. Kališová

Slávnostné otvorenie školského roka 2011/12

Fotoalbum
 • 5.september 2011 - po prázdninách sme sa opäť stretli v škole vypočinutí, opálení, zvedaví, čo je v škole nového
 • 8.15 hod. - odchádzame do KD
 • po hymne, básni Elišky Trpíškovej a piesni našich ôsmačok Stanky Klčovej a Katky Ganobčíkovej nás veselo a vtipne privítala p. zástupkyňa Gahérová
 • program predviedli naši noví spolužiaci - prváčikovia - poslednýkrát pod vedením svojej pani učiteľky Majky zo škôlky
 • prihovorila sa nám aj p. starostka Mgr. Anna Čechvalová, napriek svojej chorobe si našla na nás čas
 • nechýbal ani príhovor našej p.riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej, ktorým oslovila všetkých - učiteľov, žiakov, malých prváčikov aj ich rodičov
 • Adrián Macháč a Adrián Borovský privolali vtipným spôsobom na pódium našich nových žiakov - prváčikov
 • triedne učiteľky prvákov Mgr. Renáta Trpíšková a Mgr. Miriam Hanzlíková ako aj pracovníčka
  OcÚ Oľga Straková obdarili prváčikov darčekmi a označili prváckymi značkami
 • rodičia prváčikov sa zapísali do pamätnej knihy obce Podolie
 • dozvedeli sme sa, akí noví učitelia prišli do našej školy
 • po organizačných pokynoch sme odišli s tr.učiteľmi do tried, aby sme si povedali program druhého školského dňa
  a pozreli kmeňové triedy