Výchovný koncert "Zneužívanie moci" - skupina Bearish Dream
30.1.2012