Literárno-dejepisná exkurzia Madunice - Dobrá Voda - Modra
27.10.2011