Galéria tried v šk.r. 2011/12


V tomto školskom roku je na našej škole 219 detí v 11 triedach. Fotky i zoznamy si môžete pozrieť po zväčšení miniatúr.


1.A

1.B

2 .A

3 .A

4 .A

5 .A

5.B

6.A

7 .A

8 .A

9 .A
 

1.A
16 žiakov
Mgr. Renáta Trpíšková
1.B
16 žiakov
Mgr. Miriam Hanzlíková
2.A
20 žiakov
Mgr. Andrea Trautenbergerová
3.A
21 žiakov
Mgr. Viera Gúčiková
4.A
21 žiakov
Mgr. Miroslava Jacolová
5.A
16 žiakov
Mgr. Daniela Rosinská
5.B
15 žiakov
Mgr. Ľuboš Čičala
6.A
24 žiakov
Mgr. Karin Kusovská
7.A
21 žiakov
Mgr. Bohumil Čechvala
8.A
28 žiakov
PaedDr. Ľubomír Kiko
9.A

21 žiakov

Mgr. Eugen Schreiber
Spolu
219 žiakov

Rozvrhy jednotlivých tried